Uhlie-stĺpcové aktívne uhlie

Naše aktívne uhlie na báze uhlia a VOC-špecifické adsorbenty aktívne uhlie sú špeciálne navrhnuté tak, aby adsorbovali organické odpadové plyny obsahujúce benzén, toluén, acetón, butanón, dichlórmetán, etylacetát, éter, trichlóretylén a iné znečisťujúce látky vznikajúce pri výrobných procesoch v ropnom a chemickom priemysle, polygrafickom priemysle, priemysel syntetických živíc a gumárenský priemysel. Rozpúšťadlá sa potom regenerujú pomocou kondenzačných a vákuových metód pred regeneráciou aktívneho uhlia.

View as